Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Huổi lèng

Bản Huổi Toóng 1 - Huổi Lèng, Mường Chà, Điện Biên
dbn-muongcha-ptdtbtthcshuoileng@edu.viettel.vn